Авторски надзор

Следене за точното изпълнение на проекта, съгласуваните интериорни решения и вложените в изпълнението на проекта материали.

Оперативка с главния изпълнител на ремонтните дейности на обекта.

На срещата се обсъжда разпечатания в А3 формат проект, етапите на изпълнение на проекта, план график за работа и доставки.

Приемане и проследяване на извършените СМР-та по части Електро, ВиК, изграждане и събаряне на стени, сухо строителство.

Приемане и проследяване на изпълнението на ОВиК инсталациите.

Оперативка в офиса на HADDAD studio с мебелиста,

които е избран от клиента да изработи мебелите по поръчка. Мебелиста може да бъде от екипа на HADDAD studio или предоставен от клиента. На срещата се обсъждат избраните материали, времето за изпълнение и монтажа на мебелите.

Приемане на монтираните мебели на обекта от наше техническо лице в присъствието на клиента.

Окончателно приемане на всички монтажни дейности и издаване на обекта към клиента.